team-meeting-1458975-640x480.jpg

Warsztaty, Szkolenia, Trening

Aktywne metody

 W szkoleniach wspomagam i wzmacniam uczestników w procesie zmiany poprzez zwiększanie samoświadomości, odkrywanie i uczenie nowych umiejętności.

W indywidualnej oraz zespołowej pracy szkoleniowej współpracuję z certyfikowanymi  trenerami i konsultatami, w tym Certified DISC D3™ Behavioral Consultant.

Prowadzę szkolenia i warsztaty:

Dla biznesu- poszerzenie umiejętności i kompetencji zawodowych, między innymi takich jak:

 • efektywność indywidualna w zespole
 • procesy w zespole a efektywność
 • motywacja
 • lider a zespół
 • efektywna komunikacja
 • kreatywność
 • organizacja czasu
 • konstruktywna informacja zwrotna
 • wyrażanie oczekiwań
 • wydawanie poleceń i zawieranie kontraktu, egzekwowanie
 • konstruktywne wyrażanie pochwał
 • procesy grupowe a efektywność organizacji
 • stres w biznesie i jak z nim sobie radzić
 • efektywność w okresie zmiany

 

 

Dla edukacji:

 • empatia w edukacji
 • budowanie relacji z uczniem 
 • procesy grupowe a proces uczenia się
 • efektywna komunikacja z uczniami i rodzicami
 • aktywowanie procesu uczenia się
 • wyrażanie oczekiwań i poleceń
 • konstruktywny i motywujący feedback
 • stres i jak sobie z nim radzić
 • szkoła i klasa w okresie zmiany
   

Rozwojowe osobiste -poszerzenie własnych umiejętności:

 • uświadamianie sobie własnych kompetencji i mocnych stron
 • gotowość na zmiany i motywacja
 • inicjowanie i przeprowadzanie zmian
 • lepsza komunikacja w codziennym życiu
 • budowanie autorytetu
 • wywieranie wpływu
 • radzenie sobie ze stresem
 • techniki antystresowe
 • "gospodarowanie" czasem
 • analizowanie i doskonalenie work-life balance
 • budowanie satysfakcjonujących relacji w rodzinie

Programy szkoleń są zawsze dostosowane do indywidualnych i aktualnych potrzeb klienta. Badam potrzeby oraz diagnozuję je, aby sformułować i osiągnąć zamierzone cele.

Konsultacja i diagnoza mocnych stron, oraz kompetencji z wykorzystaniem  testu kompetencji DISC D3™  pozwala zwiększyć samoświadomość i rozpocząć proces pracy rozwojowej.

D3™ jest testem diagnozy a raport z badania daje informacje nimage.pnga temat mocnych stron w komunikacji, sposobu nawiązywania i utrzymania relacji, wywierania wpływu na innych, o tym jak możesz być odbierany, w jakiej roli w zespole czujesz się najlepiej, jakie wartości stoją za decyzjami, jakie potrzeby powinny być zabezpieczone, abyś czuł się zmotywowany do działania.