W trakcie procesu coachingowego wspieram klientów w dokonywaniu zmian czy realizowaniu swoich zamierzeń. Istotą takiego procesu dla klienta jest uświadomienie sobie swoich zasobów i mocnych stron oraz stworzenie planu rozwojowego, który umożliwi osiągnięcie zamierzonego celu.

W pracy z klientem wykorzystuję metodę TROP, czyli dbam o dyskrecję i kontakt oparty na empatii, wspieram klienta w szukaniu adekwatnych rozwiązań prowadzących do pożądanej zmiany, stwarzam sytuację edukacyjną, w której zajmujemy się pracą na ‘tu i teraz’ oraz integracją myślenia, uczuć i działania. Taki proces prowadzi do wypracowania korzystnych nawyków i rozwiązań.

Cele coachingowe ustalamy wspólnie z klientem przed rozpoczęciem procesu, a w trakcie regularnie je oceniamy. Często ulegają modyfikacjom tak, aby klient świadomie wprowadzał wypracowane rozwiązania.

Coaching indywidualny:

Coaching kariery – wsparcie w takich sytuacjach jak:

 • poszukiwanie nowej pracy
 • powrót do pracy po dłuższej przerwie
 • zmiana stanowiska pracy, awans,
 • dołączenie do nowego zespołu

Life coaching – wspieranie osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu, na przykład:

 • emigrują lub podejmują pracę zagranicą i przyzwyczajają się do nowej sytuacji, nowej kultury
 • dążą do zbudowania satysfakcjonujących relacji
 • chcą zmienić nawyki, które im przeszkadzają

Coaching grupowy:

Praca z zespołami nad efektywnością współpracy w oparciu o indywidulane oraz wspólne kompetencje i doświadczenie.

Konsultacja i diagnoza mocnych stron i kompotencji z wykorzystaniem  testu kompetencji DISC D3™  pozwala zwiększyć samoświadomość i rozpocząć proces pracy rozwojowej.

 

Test kompetencji D3 (DISC, TEAMS, VALUES+BAI)

 • DISC (styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju);
 • TEAMS (preferowane role w zespole: kreator, strateg, realizator, analityk, koordynator);
 • VALUES (wartości  którymi kieruje się badany, podejmując decyzje: lojalność, uczciwość, niezależność, równość);
 • BAI (Behavioral Attitude Index) (mierzy siłę sześciu postaw – wewnętrzne motywacje, wpływające na wyniki (spokój wewnętrzny, wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wywieranie wpływu).