Szkolenia

W szkoleniach wspomagam i wzmacniam uczestników w procesie zmiany poprzez zwiększanie samoświadomości, odkrywanie i uczenie nowych umiejętności. Konsultacja i diagnoza mocnych stron i kompetencji z wykorzystaniem  badania kompetencji DISC D3™  może pozwolić zwiększyć samoświadomość i rozpocząć proces pracy rozwojowej. 

 

czytaj więcej

  

Coaching i Mentoring

W trakcie procesu coachingowego konsultuję i wspieram klientów w dokonywaniu zmian czy realizowaniu swoich zamierzeń. Istotą takiego procesu dla klienta jest uświadomienie sobie swoich zasobów i mocnych stron oraz stworzenie planu rozwojowego, który umożliwi osiągnięcie zamierzonego celu.